In het kort: Waarom beleggen in klimaattechnologie?
  • Forbes: Beursgenoteerde bedrijven vormen slechts 1% van de markt; de overige 99% is in private handen.
  • Binnen deze private markt biedt klimaattechnologie een grote investeringskans. Uit onderzoek van de University of Oxford blijkt dat over het afgelopen decennium investeringen in deze sector maar liefst 40x zijn toegenomen.
  • Tussen 2020 en 2030 wordt door Roland Berger verwacht dat de omzet van klimaattechnologie zal groeien van €5 naar €12 biljoen. De vraag naar klimaatoplossingen groeit daarmee naar verwachting 10% per jaar.
  • Iedere bouwsteen van de fossiele economie moet voor een klimaatneutrale toekomst worden vervangen door betaalbare koolstofvrije alternatieven. Dit biedt kansen voor exponentiĂ«le groei, aldus McKinsey.
  • Investeren in klimaatoplossingen kan het beste via meerdere fondsen, omdat het belangrijk is om de risico’s te spreiden. Een analyse van Cambridge Associate onderstreept dit. De risico’s die horen bij het investeren in innovatie en deze snelgroeiende bedrijven blijven echter altijd bestaan.

De verborgen wereld van private bedrijven

Als belegger zou u, zeker met een All-World ETF in gedachten, de indruk kunnen krijgen dat u in de hele economie investeert. Niets is echter minder waar. Volgens Forbes zijn minder dan 1% van Amerikaanse bedrijven met werknemers beursgenoteerd. Het merendeel van bedrijven, en met name van jonge en innovatieve bedrijven, is in private handen. Deze private bedrijven vormen de ruggengraat van de economie als het gaat over waardecreatie. Ze investeren doorgaans meer in groei en zijn tevens in staat sneller te reageren op kansen.

Het investeren in private markten via private equity fondsen is daarom steeds meer in trek om beleggingsportefeuilles buiten de standaard aandelen- en obligatiemarkten te diversifiëren. Daarnaast proberen investeerders toegang te krijgen tot veelbelovende startups en groeibedrijven voordat ze naar de beurs gaan. Het mes snijdt hier aan twee kanten - want particulier kapitaal is cruciaal om innovatie te financieren en te versnellen. Dit geldt des te meer voor innovatieve klimaattechnologiebedrijven die een impact willen maken.

Een grootschalige golf aan innovatie

Het zal u vast niet zijn ontgaan, maar de afgelopen jaren is in vrijwel elke sector van de economie een golf aan technologische innovaties ontstaan om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 maar ook stikstof en methaan, terug te dringen. 

Grote trends hierin zijn bijvoorbeeld de grootschalige elektrificatie van transport, de opslag van duurzame energie in batterijen, het gebruik van groene waterstof ter vervanging van fossiele brandstoffen in industriële processen, de omschakeling naar een plantaardig dieet en het gebruik van AI om energie-efficiëntie te verbeteren. Zoals eerder benoemd, speelt privaat kapitaal een cruciale rol in het schalen van snelgroeiende innovatieve ondernemingen, zoals Northvolt, de Zweedse batterijen unicorn, SunRun, een toonaangevende aanbieder van residentiële zonne-energiesystemen, en Lilium - dat elektrische vliegtuigen ontwikkelt.

Enkele voorbeelden uit verschillende sectoren die in ons eigen portfolio van fondsen zitten: Innovatie in voeding met Umiami (plantaardig vlees), energie met Noon Energy (opslag voor middellange termijn van duurzame energie), transport met Metafuels (duurzame vliegtuigbrandstoffen), en de bouw met Biomason (low carbon cement, biologisch gemaakt).

Klimaatoplossingen zijn financieel aantrekkelijke groeimarkten

Voor vroege investeerders zijn bedrijven als Northvolt lucratieve investeringen geweest, die inspelen op de snelgroeiende markten voor duurzame alternatieven. De noodzaak om over alle sectoren heen uitstoot te reduceren, creëert veel vraag naar duurzame oplossingen. Volgens Precedence Research wordt de vraag naar duurzame brandstof in de luchtvaart maar liefst 34 keer zo groot tot 2032, en de vraag naar groene waterstof zeker 30 keer zo groot. Het afgelopen decennium zijn investeringen in de klimaattechnologie ook maar liefst 40x toegenomen. Maar daar blijft het niet bij. Tussen 2020 en 2030 wordt verwacht dat de omzet van klimaattechnologie zal gaan groeien van €5 naar €12 biljoen. De vraag naar klimaatoplossingen, zoals CO2-vrij cement, batterijen voor opslag van duurzame energie of waterstof toepassingen, groeit daarmee naar verwachting ongeveer 10% per jaar (CAGR).

Waar de noodzaak voor en dus de vraag naar dergelijke oplossingen hoog is, liggen de kosten van dergelijke innovaties ook vaak nog een stuk hoger dan bij fossiele alternatieven. Schaalvergroting als gevolg van investeringen kan dan zorgen voor lagere prijzen die uiteindelijk tot zogenaamde tipping points kunnen leiden, zoals bij zonnepanelen, waar de kosten inmiddels lager liggen dan bij het fossiele alternatief. Wanneer dergelijke tipping points worden bereikt, kan adoptie opeens ontzettend hard gaan. Bovendien, iedere bouwsteen van de fossiele economie moet voor het behalen van onze klimaatneutrale toekomst worden vervangen door betaalbare koolstofvrije alternatieven. Dit biedt kansen voor exponentiële groei.

Source: Roland Berger

Geopolitieke aandacht voor de groene industrie

Waar bedrijven hard bezig zijn met verduurzaming gaan ook overheden de strijd aan om de industrie van de toekomst naar zich toe te trekken. Met de Inflation Reduction Act, is in Amerika een historisch groot pakket aan maatregelen gelanceerd om groene industrieën te versnellen en ook naar zich toe te trekken met een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat. Europa probeert op haar beurt met initiatieven als de European Green Deal en de Net Zero industry act de competitie aan te gaan. Dit scherpt gunstige marktcondities om te investeren.

Risico’s en uitdagingen in klimaattechnologie

Investeren in innovatie is zelden zonder risico. Dit geldt eveneens voor klimaatinnovaties. Voor veel oplossingen is het nog niet duidelijk welke specifieke technologieën uiteindelijk zullen zegevieren. Gaan we bijvoorbeeld CO2 afvangen uit cementfabrieken of met microben CO2-vrij cement maken, zoals het bedrijf Biomason doet? Naast dergelijk technologierisico kan er ook sprake zijn van marktrisico's - bijvoorbeeld hoe de vraag naar bepaalde oplossingen zich zal ontwikkelen. Kortom, de koers die wij moeten gaan varen is duidelijk, maar de risico’s die horen bij het investeren in innovatie blijven bestaan.

Het belang van risicospreiding 

Om het risico van investeren in innovaties te mitigeren, is spreiding van groot belang. Het investeren in fondsen in plaats van rechtstreeks in bedrijven biedt beleggers het voordeel van spreiding. Daarnaast zijn gespecialiseerde fondsmanagers bedreven in de selectie van hoogwaardige bedrijven en het effectief begeleiden ervan, wat de kans op succes aanzienlijk vergroot. Een portfoliofonds, ook wel een fonds van fondsen genoemd, zorgt voor extra risicospreiding over fondsen in verschillende geografieën en met verschillende risicoprofielen. Uit onderzoek - op basis van de gegevens van 3.077 fondsen - blijkt dat als je investeert in 1 fonds, de kans op kapitaalverlies (TVPI <1.0x) rond de 24% ligt. Wanneer je investeert in 7 fondsen, daalt dit tot 1,5%. En vanaf 9 fondsen zelfs tot 0,7%. Dit neemt echter niet weg dat het reële risico op verlies blijft bestaan.

Source: Cambridge Associates

Carbon Equity biedt u toegang tot private fondsen

Het investeren in private fondsen, zogenaamde venture capital en private equity fondsen, was tot voor kort alleen weggelegd voor de meest vermogende particulieren vanwege hoge instap-minima, vaak vanaf een paar miljoen euro. Carbon Equity biedt via haar portfoliofondsen particulieren toegang vanaf €100.000 en zal op termijn lagere instapbedragen mogelijk maken. Met haar fondsen beoogt Carbon Equity beleggers, die met een hoge mate van risicospreiding in klimaat innovaties willen investeren, te ontzorgen en de mogelijkheid te bieden om zowel tastbare impact als financieel rendement te realiseren. De fondsen bieden een beoogd rendement van 10-15% per jaar. Dit is gebaseerd op de gemiddelde historische rendementen (1986-2022) van PE- en VC-fondsen (2022 Q3 Cambridge Associates Benchmark). Echter, resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het investeren in klimaattechnologie blijft een risicovolle investering.

‍

Disclaimer: Dit is marketingcommunicatie. Carbon Equity B.V. beschikt over een artikel 2:65 Wft vergunning en is opgenomen in het AFM register voor beheerders van beleggingsinstellingen. Een investering in het fonds is een langlopende, hoog risico investering die mogelijk niet eenvoudig te verkopen is. U kan een deel of al uw inleg verliezen. Raadpleeg het prospectus en de EID van de Carbon Equity fondsen voordat u een beleggingsbeslissing neemt.